Visie

Als community streven we er naar om een gemeenschap te vormen voor IT’ers, waarin met liefde aan kennisdeling wordt gedaan en gelegenheid is voor persoonlijke ontwikkeling. Waarin leden elkaar helpen bij carrièrepaden en elkaar inspireren op het professionele en persoonlijke vlak. Waarbij leden gestimuleerd worden om wetenschappelijke en of vakinhoudelijke onderzoeken te doen. Een community waarin ruimte is voor eigen inbreng, ideeën en initiatieven en waarbij leden zich letterlijk thuis voelen ongeacht zijn afkomst, cultuur en geloof.